Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phố chợ Lăng Cô (giai đoạn 1), thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đấu giá ngày 09/09/2021

anhlap 01/09/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top