Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 08 lô đất tại khu quy hoạch đất ở xen ghép thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 11/08/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top