Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 15 lô đất tại khu dân cư thôn An Truyền (Đập Góc, Cạn Bợt Miếu), xã Phú An, huyện Phú Vang

anhlap 23/11/2022
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top