Thông báo đấu giá QSDĐ 11 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 166, 171, 172, TBĐ số 12, phường Thủy Xuân

anhlap 26/11/2022
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top