Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 14 lô đất thuộc khu dân cư Bắc nhà văn hóa huyện, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 04/07/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top