Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

anhlap 24/08/2017

THÔNG TIN

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức thu lệ phí, gồm:

1.  Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần.

2.  Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã 100.000 đồng/lần.

3.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/ hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã do mất, cháy,…: 30.000 đồng/lần.

4.     Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh/ hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã: 30.000 đồng/lần.

Đối tượng nộp lệ phí bao gồm: cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2017.

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top