Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại các khu dân cư ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 28/04/2022
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top