Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất 10 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 16/11/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top