Thông báo đấu giá QSDĐ tại KQH dân cư thôn Ngọc Anh, KQH dân cư thôn Lại Thế và thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 09/01/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top