Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất tại khu HTKT khu dân cư tổ 14 Thủy Phương; 01 lô đất tại xen ghép tổ 01 phường Thủy Phương và 04 lô đất tại HTKT khu dân cư tổ 4 phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 05/09/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top