Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 04 lô đất tại Khu HTKT khu dân cư tổ 14 Thuỷ Phương; 01 lô đất tại Xen ghép tổ 01 phường Thuỷ Phương và 04 lô đất tại HTKT khu dân cư tổ 4 phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 07/11/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top