Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 04 lô đất thuộc khu đất tại tổ 8 (tổ 14 cũ), khu vực 5A, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

anhlap 08/11/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top