Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 20 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 8, tờ bản đồ số 19, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

anhlap 10/11/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top