Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 19 lô đất tại hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen (giai đoạn 4), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 07/11/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top