Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 25 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Cây Sen giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

anhlap 23/07/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top