Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 16 lô đất tại khu quy hoạch đất ở thôn Nam Châu (nnay là tổ dân phố Đức Lam Trung), thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 19/02/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top