Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 26 lô đất tại Khu Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Quang Trung – Phù Nam giai đoạn 2 phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 03/12/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top