Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 03 lô đất Khu định cư Bàu Bàu Vá giai đoạn 2, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

anhlap 10/11/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top