Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 05 lô đất Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3, phường Thủy Xuân, thành phố Huế

anhlap 22/05/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top