Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu kết hợp các dịch vụ phụ trợ tại 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế

anhlap 27/09/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top