Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 18 lô đất thuộc khu dân cư phía Bắc trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền

anhlap 12/10/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top