Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 33 lô đất thuộc khu dân cư phía Bắc Trung tâm thương mại thuộc khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền

anhlap 08/11/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top