Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm: 23 lô đất thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Hậu (giai đoạn 3, đợt 1), phường Phú Hậu; thửa đất số 907, tờ bản đồ số 21, phường An Hòa

anhlap 25/09/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top