Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 14 lô đất tại khu quy hoạch dân cư số 02 đường trục chính đô thị La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 19/02/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top