Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 04 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 27/07/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top