Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm dữ liệu số tại khu đất ký hiệu TM-DV8 thuộc khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế

anhlap 27/09/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top