Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án Trung tâm phát triển dịch vụ Công nghệ thông tin tại lô DV2 thuộc khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 05/01/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top