Thông báo đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất thông qua đấu giá để thực hiện đầu tư dự án khu thương mại dịch vụ tại khu đất 16 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

anhlap 05/01/2024
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top