Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 13 lô đất thuộc điểm dân cư xen ghép thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 05/12/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top