Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 26 lô đất tại khu dân cư 7C tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 03/12/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top