Thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sân bóng đá tại khu thiết chế văn hóa – thể thao trung tâm xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 03/12/2023
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top