Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất xen ghép tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 04/02/2020
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top