THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 40 LÔ ĐẤT TẠI KHU ĐỊNH CƯ HƯƠNG SƠ GIAI ĐOẠN 4 (ĐỢT 4), PHƯỜNG HƯƠNG SƠ VÀ PHƯỜNG AN HÒA, THÀNH PHỐ HUẾ

anhlap 07/12/2020
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top