Tổ chức The Compassion Flower (Hoa Kỳ) tài trợ 1,125 tỷ đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo

anhlap 24/08/2017

THÔNG TIN

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết địnhh số 1887/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức The Compassion Flower (Hoa Kỳ) tài trợ, với tổng vốn dự án là 1,125 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc người già cô đơn, học bổng cho học sinh nghèo, cải thiện môi trường và góp phần phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế.   

Theo đó, các hoạt động chính của dự án gồm: Tổ chức các chuyến khám bệnh và phát quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Hương Thủy, các huyện Nam Đông và Phú Lộc. Hỗ trợ lớp học dạy học và viết cho khoảng 80 anh chị em huyện Phú Vang trước đây không có điều kiện đi học. Cấp khoảng 500 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại các huyện, thị xã và thành phố niên khóa 2017 – 2018. Tặng quà cho các hội dân có hoàn cảnh khó khăn và cứu trợ lũ lụt tại các huyện Quảng Điền, Phú Lộc và thị xã Hương thủy. Hỗ trợ các nguồn nước sạch thông qua chương trình xây dựng khoảng 5 giếng nước tại thị xã Hương Trà và Hương Thủy. Chương trình chăm sóc khoảng 400 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khóa khăn tại vùng sâu xa trên địa bàn tỉnh. Chương trình chăm sóc khoảng 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Khánh Mỹ, xã Phú Diên, huyện Phú Vang và vùng ven thành phố Huế. Chương trình hỗ trợ nghề may cho khoảng 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho đơn vị tiếp nhận dự án là Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện dự án, tuân thủ các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị; Phối hợp Sở Y Tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương trong việc tổ chức các hoạt động dự án theo các lĩnh vực liên quan. 

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top