Bộ Ngoại giao Na Uy tài trợ dự án “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật”

anhlap 15/09/2017

THÔNG TIN

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” do Bộ Ngoại giao Na Uy tài trợ thông qua Trung tâm hành động vì sự nghiệp phát triển cộng đồng (ACDC).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” do Bộ Ngoại giao Na Uy tài trợ thông qua Trung tâm hành động vì sự nghiệp phát triển cộng đồng (ACDC) tài trợ với tổng vốn dự án là 468.900.000 VNĐ (tương đương 177.546 NOK). Địa bàn thực hiện dự án là thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện: năm 2017- 2018.

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật bằng cách nâng cao nhận thức về quyền của trẻ em khuyết tật và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, các cá nhân, cơ quan chức năng và cộng đồng có liên quan, đồng thời nâng cao năng lực cho những người ra quyết định và phát triển mô hình thí điểm. 

Các hoạt động chính của dự án gồm: Nâng cao nhận thức về quyền của trẻ em khuyết tật và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật; Xây dựng năng lực cho giáo viên trường học, hiệu trưởng và chuyên viên Phòng Giáo dục, đảm bảo môi trường giáo dục tốt hơn cho trẻ khuyết tật; Phát triển mô hình giáo dục hòa nhập hỗ trợ cho trẻ khuyết tật.     

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Đơn vị tiếp nhận dự án là Hội Người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện dự án, tuân thủ các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị.

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top