Quỹ Hỗ trợ Phát triển Châu Á viện trợ không hoàn lại “Giáo dục Đồng đẳng về Chăm sóc Sức khỏe Học đường”

anhlap 26/09/2017

THÔNG TIN

Ngày 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Giáo dục Đồng   đẳng về Chăm sóc Sức khỏe Học đường” do Quỹ Hỗ trợ Phát triển Châu Á (DCA – Mỹ) tài trợ với tổng vốn là 5.445.600.000 VNĐ. Trong đó Vốn viện trợ không hoàn lại là 5.445.600.000VNĐ

Với mục tiêu góp phần đưa các giải pháp bền vững về vấn đề sức khỏe, xã hội tại các vùng chịu nhiều thiệt thòi thông qua đào tạo cho thanh niên và sự tham gia cộng đồng. Dự án sẽ tập trung thực hiện các hoạt động chính gồm: Hỗ trợ xây dựng cộng đồng khỏe mạnh thông qua nâng cao năng lực cho đối ngội ngũ thanh niên trở thành các giáo dục viên đồng đẳng gồm chương trình huấn luyện giáo dục viên Đồng Đẳng, liên kết với cộng đồng và các hoạt động cộng đồng; Góp phần giảm gánh nặng bệnh tật thông qua giáo dục sức khỏe và can thiệp, tập trung vào giáo dục sức khỏe sinh sản nhằm giảm tỷ lệ mang thai, nạo phá thai tuổi vị thành niên, tăng cường tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên gồm chương trình giáo dục đồng đẳng trong trường học, tổ chức tuyên truyền sức khỏe tại cộng đồng và các hoạt động tại cộng đồng; Nâng cao sinh kế cho thanh niên và các Đồng đẳng viên thông qua các dự án khởi nghiệp gồm hỗ trợ nguồn vốn, máy móc, trang thiết bị, tổ chức các buổi hội thảo đào tạo các kỹ năng liên quan.

Dự án được thực hiện trên địa bàn Huyện Quảng Điền, Phú Vang và thành phố Huế. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 – 2020.

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn) 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top