Hiệp hội Courage e.V (Đức) tài trợ 851 triệu đồng hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

anhlap 24/08/2017

THÔNG TIN

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết địnhh số 1888/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để họ có thể vươn lên bằng cách chăn nuôi lợn” do Hiệp hội Courage e.V (Đức) tài trợ. Tổng vốn dự án là 851 triệu đồng (tương đương 34.700 EURO). Địa bàn thực hiện dự án tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn chăn nuôi lợn, tạo sinh kế cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Các hoạt động chính của dự án gồm tổ chức tập huấn 02 lớp về kỹ thuật chăn nuôi cho 60 chị em phụ nữ nghèo đơn thân. Xây dựng 30 chuồng trại chăn nuôi lợn. Hỗ trợ 90 con lợn giống và thức ăn chăn nuôi cho 30 hộ.     

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Đơn vị tiếp nhận dự án là Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Trà có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện dự án, tuân thủ các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị; Phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thị xã Hương Trà trong việc thực hiện các hoạt động chăn nuôi lợn. 

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top