Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới Saemaul hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa, huyện phong Điền

anhlap 16/10/2017

THÔNG TIN

Ngày 09/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 2334/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa, huyện phong Điền giai đoạn 2017 – 2021” do Quỹ Toàn cầu hóa nông thôn mới Saemaul (SGF-Hàn Quốc) tài trợ. Tổng vốn dự án là 625.000 USD.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ xây dựng nông thôn Việt Nam thông qua việc chia sẻ các kinh nghiệm và nâng cao nhận thức góp phần hỗ trợ người dân phát huy được lợi thế của địa phương, xây dựng thương hiệu nông sản, phát triển đầu ra ổn định cho sản phẩm và nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

Các hoạt động chính của dự án gồm đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn Trạch Phổ; phát triển Hợp tác xã nông nghiệp Trạch Phổ; thử nghiệm xây dựng mô hình nông nghiệp sạch đối với cây lúa, cây ném và một số loại cây hoa màu khác. Tập huấn, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để từng bước nâng cao nhận thức, năng lực quản lý của hợp tác xã và sản xuất của người dân. Xây dựng kho lạnh để bảo quản các sản phẩm nông nghiệp, các loại giống cây trồng. Tiến hành xây dựng thương hiệu, đóng gói, chứng nhận kiểm định chất lượng các sản phẩm nông nghiệp sạch đã triển khai, đồng thời hỗ trợ, tìm kiếm thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm nông nghiệp cho người dân.

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top