Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

anhlap 07/01/2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: thị xã Hương Thủy

Loại hình: Đấu giá quyền sử dụng đất

Diện tích:

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TB-DVĐG

 

Huế, ngày 02 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

 

      Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:\

      1. Tên quỹ đất: 14 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

      2. Diện tích quỹ đất: 2.353,9 m2

      3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

      6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT Ký hiệu lô đất Tờ bản đồ Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Đơn giá khởi điểm
(đồng/m2)
Giá khởi điểm (đồng) Bước giá (đồng/lô)  Tiền đặt trước
(đồng)

I

Các lô hướng Tây Nam
1 982 14 140,0 Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m 1.900.000 266.000.000 14.000.000 40.000.000
2 990 14 140,0 Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m 1.900.000 266.000.000 14.000.000 40.000.000
3 991 14 202,0 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 12 m và đường QH rộng 12 m 2.000.000 404.000.000 21.000.000 60.000.000

II

 Các lô hướng Đông Bắc
4 999 14 164,0 Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m

 

 

 

 

 

 

Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m

1.900.000 311.600.000 16.000.000 40.000.000
5 1000 14 142,0 1.900.000 269.800.000 14.000.000 40.000.000
6 1001 14 146,1 1.900.000 277.590.000 14.000.000 40.000.000
7 1002 14 150,2 1.900.000 285.380.000 15.000.000 40.000.000
8 1003 14 154,3 1.900.000 293.170.000 15.000.000 40.000.000
9 1004 14 158,4 1.900.000 300.960.000 16.000.000 40.000.000
10 1005 14 162,4 1.900.000 308.560.000 16.000.000 40.000.000
11 1006 14 166,5 1.900.000 316.350.000 16.000.000 40.000.000
12 1007 14 170,6 1.900.000 324.140.000 17.000.000 40.000.000
13 1008 14 200,1 1.900.000 380.190.000 20.000.000 60.000.000
14 1009 14 257,3 1.900.000 488.870.000 25.000.000 60.000.000
Tổng 2.353,9 4.492.610.000

      Ghi chú: Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

       – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

       V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 21/01/2019 tại khu dân cư Trạm Bơm GĐ 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 21/01/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

      – Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 21/01/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      – Từ 08h00 đến 11h00 ngày 21/01/2019 tại UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 21/01/2019 cho đến 16h30 ngày 23/01/2019.

       Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

      – Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

       – Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

      – Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

       VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 24/01/2019.

      2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

      – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND xã Thủy Thanh;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top