Đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

anhlap 30/11/2018

Đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

Đánh giá:

Vị trí:

Quận/Huyện: Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

Loại hình: Đấu giá quyền sử dụng đất

Diện tích:

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ:

Hotline:

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 328/TB-DVĐG

 Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại ykhu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủ.

 

      Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

      1. Tên quỹ đất: 15 lô đất tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

      2. Diện tích quỹ đất: 2.730,4 m2

      3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

      6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

       II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT Ký hiệu lô đất Tờ bản đồ Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Đơn giá khởi điểm (đồng) Giá khởi điểm (đồng) Bước giá (đồng) Tiền đặt trước (đồng)

I

 Các lô hướng Tây Nam  
1 992 14 202,0 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 12 m và đường QH rộng 12 m 2.000.000 404.000.000 21.000.000 60.000.000
2 993 14 140,0 Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m 1.900.000 266.000.000 14.000.000 40.000.000
3 994 14 140,0 1.900.000 266.000.000 14.000.000 40.000.000
4 995 14 140,0 1.900.000 266.000.000 14.000.000 40.000.000
5 996 14 140,0 1.900.000 266.000.000 14.000.000 40.000.000
6 997 14 140,0 1.900.000 266.000.000 14.000.000 40.000.000
7 998 14 140,0 1.900.000 266.000.000 14.000.000 40.000.000
II  Các lô hướng Đông Bắc        
8 1010 14 265,7

Vị trí 1 mặt tiền đường QH rộng 12 m

1.900.000 504.830.000 26.000.000 60.000.000
9 1011 14 191,0 1.900.000 362.900.000 19.000.000 60.000.000
10 1012 14 195,1 1.900.000 370.690.000 19.000.000 60.000.000
11 1013 14 199,2 1.900.000 378.480.000 19.000.000 60.000.000
12 1014 14 203,2 1.900.000 386.080.000 20.000.000 60.000.000
13 1015 14 207,3 1.900.000 393.870.000 20.000.000 60.000.000
14 1016 14 211,4 1.900.000 401.660.000 21.000.000 60.000.000
15 1017 14 215,5 1.900.000 409.450.000 21.000.000 60.000.000

      Ghi chú: Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

      V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng/hồ sơ)
1  Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2  Từ trên 500 triệu đồng 500.000

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/12/2018 tại khu dân cư Trạm Bơm giai đoạn 2, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

      – Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      – Từ 08h00 đến 11h00 ngày 18/12/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 18/12/2018 cho đến 16h30 ngày 20/12/2018.

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

     – Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

      – Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

      – Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

      VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 21/12/2018.

      2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

       IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

     – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND xã Thủy Thanh;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top