Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, phân đoạn 2 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

anhlap 30/11/2018

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, phân đoạn 2 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: KDC Thanh Lam giai đoạn 3, phân đoạn 2 tại phường Thủy Phương

Loại hình: Đấu giá quyền sử dụng đất

Diện tích:

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 326/TB-DVĐG

 Huế, ngày 29 tháng 11 năm 218

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, phân đoạn 2 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

 

      Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, phân đoạn 2 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

      1.Tên quỹ đất: 14 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, phân đoạn 2 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

      2. Diện tích quỹ đất: 3.036,26 m2

      3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

      6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Đơng giá khởi điểm (đồng) Giá khởi điểm (đồng) Bước giá (đồng) Tiền đặt trước (đồng/lô)
1 508 161,25 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 12 m (3C) 3.500.000 564.375.000 29.000.000 80.000.000
2 509 265,11 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 12 m và đường đi rộng 3,5 m 3.600.000 954.396.000 48.000.000 140.000.000
3 520 283,16 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường Thanh Lam và tuyến đường còn lại 4.700.000 1.330.852.000 67.000.000 190.000.000
4 521 235,75 Vị trí 1, mặt đường Thanh Lam
 (3C)
4.500.000 1.060.875.000 54.000.000 150.000.000
5 522 235,75 4.500.000 1.060.875.000 54.000.000 150.000.000
6 523 235,75 4.500.000 1.060.875.000 54.000.000 150.000.000
7 524 221,14 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy
hoạch rộng 5,5 m và đường đi rộng 3,5 m
2.800.000 619.192.000 31.000.000 90.000.000
8 525 160,57 Vị trí 1, mặt đường đi rộng 3,5 m 2.600.000 417.482.000 21.000.000 60.000.000
9 526 242,07 2.600.000 629.382.000 32.000.000 90.000.000
10 527 171,91 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 5,5 m 2.700.000 464.157.000 24.000.000 60.000.000
11 528 151,25 2.700.000 408.375.000 21.000.000 60.000.000
12 529 130,58 2.700.000 352.566.000 18.000.000 50.000.000
13 530 105,44 2.700.000 284.688.000 15.000.000 40.000.000
14 531 436,53 Vị trí 1, mặt đường Thanh Lam (3C) 4.500.000 1.964.385.000 99.000.000 290.000.000

      Ghi chú: Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp  các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

      V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng/hồ sơ)
1  Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2  Từ trên 500 triệu đồng 500.000

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 14/12/2018 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, phân đoạn 2 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 14/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

      – Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 14/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      – Từ 08h00 đến 11h00 ngày 14/12/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 12/12/2018 cho đến 16h30 ngày 14/12/2018.

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

      – Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

      – Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

      – Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

      VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 17/12/2018.

      2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

      – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Thủy Phương;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top