THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ Quyền sử dụng đất 04 đất xen cư tại phường Thủy Phương, TX Hương Thủy

anhlap 08/11/2019

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 430/TB-DVĐG

 

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2019

   

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu xen cư tại tổ 8 và tổ 11, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

Tổng số lô: 04 lô;

Diện tích mỗi lô: 158,3 m2 – 210,5 m2

Đơn giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/m2 – 2.000.000 đồng/m2.

Mục đích sử dụng: đất ở, lâu dài

Thời hạn tham khảo hồ sơ, xem tài sản:  Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 12/11/2019.

Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 12/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

– Từ 08h00 đến 11h00 ngày 12/11/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Thời gian nộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 12/11/2019 cho đến 17h00 ngày 14/11/2019.

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 15/11/2019 tại UBND phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Chi tiết liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, tầng 7, 78 Bến Nghé, TP Huế, điện thoại: 0234.3895.995

Đăng 1/8 trang trên báo TT Huế ngày 26/10 và ngày 30/10/2019.

                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

– Như trên;

– Lưu Vt, Hs (H)                                                   

        

                                                                       

                                                                                 

                                                                                       Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top