THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tạiKhu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

anhlap 24/02/2020

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:19/TB-DVĐG

Huế, ngày10tháng 02năm 2020

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tạiKhu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủyphối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:
 2. Tên quỹ đất:05 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.
 3. Diện tích quỹ đất: 999,75m2
 4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;
 5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;
 6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.
 7. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 8. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
TT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Giá đất cụ thể (đồng/m2) Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (Đồng) Bước giá
(cho từng vòng đấu: đồng/lô)
Tiền đặt trước  (đồng/m2)
1 425 226,09 2 mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp và đường QH 10,5 m 5.500.000 1.243.495.000 63.000.000 240.000.000
2 436 208,18 Vị trí 1 mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp 4.800.000 999.264.000 50.000.000 190.000.000
3 437 178,85 4.800.000 858.480.000 43.000.000 170.000.000
4 417 160,27 Mặt tiền đường QH rộng 10,5 m 4.400.000 705.188.000 36.000.000 140.000.000
5 419 226,36 Mặt tiền đường QH rộng 10,5 m 4.400.000 995.984.000 50.000.000 190.000.000
TỔNG 999,75     4.802.411.000 930.000.000

Ghi chú: – Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

 • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

 1. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

 1. TIỀN MUA HỒ SƠTHAM GIA ĐẤU GIÁ:500.000 đồng/hồ sơ/lô.
 2. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:
 3. 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/03/2020 tạiKhu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.
 4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/03/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.
 5. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.
 6. Thời gian, địa điểmmua vànộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/03/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

– Từ 08h00 đến 11h00 ngày 03/03/2020 tại Trung tâm phát triểnquỹđất thị xã Hương Thủy.

 1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 03/03/2020 cho đến 17h00 ngày 05/03/2020. (Tiền đặt trước được xác định có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

 • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

 • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

 1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 06/03/2020.
 2. Địa điểm tổ chức đấu giá:tạiHội trường UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
 2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
 3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Phú Bài;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

 • Quảng cáo

 • Bài viết mới

 • Top