THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư phía Đông Quảng Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 14/07/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top