Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương và lô đất xen ghép tổ 16, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

anhlap 02/07/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 137/TB-DVĐG

Huế, ngày 14 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương và lô đất xen ghép tổ 16, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương và lô đất xen ghép tổ 16, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất:

1.1. 22 lô đất khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương.

Diện tích quỹ đất: 3.460,50 m2

1.2. Lô đất xen ghép tổ 16, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy:

Diện tích: 157,9 m2

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

5. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT Ký hiệu
lô đất
Tờ bản đồ số Diện tích (m2) Vị trí, khu vực Đơn giá
(đồng/m2)
Giá khởi điểm (đồng) Bước giá
(đồng/lô)
Tiền đặt trước (đồng)
I. Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương
Khu A 
1 ODT538 11 127,50 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13m  6.500.000 828.750.000 42.000.000 110.000.000  
2 ODT539 11 127,50  6.500.000 828.750.000 42.000.000 110.000.000  
3 ODT540 11 127,50  6.500.000 828.750.000 42.000.000 110.000.000  
4 ODT541 11 127,50  6.500.000 828.750.000 42.000.000 110.000.000  
5 ODT542 11 115,00  6.500.000 747.500.000 38.000.000 110.000.000  
6 ODT543 11 115,00  6.500.000 747.500.000 38.000.000 110.000.000  
7 ODT544 11 115,00  6.500.000 747.500.000 38.000.000 110.000.000  
8 ODT545 11 115,00  6.500.000 747.500.000 38.000.000 110.000.000  
9 ODT546 11 115,00  6.500.000 747.500.000 38.000.000 110.000.000  
10 ODT547 12 263,50 2 mặt đường quy hoạch rộng 24m và 13m  7.500.000 1.976.250.000 99.000.000 300.000.000  
Khu B
11 ODT265 12 144,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13m  6.250.000 900.000.000 45.000.000 130.000.000  
12 ODT266 12 144,00  6.250.000 900.000.000 45.000.000 130.000.000  
13 ODT267 12 144,00  6.250.000 900.000.000 45.000.000 130.000.000  
14 ODT268 12 144,00  6.250.000 900.000.000 45.000.000 130.000.000  
15 ODT269 12 144,00  6.250.000 900.000.000 45.000.000 130.000.000  
16 ODT270 12 336,00 2 mặt đường quy hoạch rộng 13m và 13m  6.800.000 2.284.800.000 115.000.000 340.000.000  
17 ODT275 12 144,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 24m  7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000  
18 ODT276 12 144,00  7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000  
19 ODT277 12 144,00  7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000  
20 ODT278 12 144,00  7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000  
21 ODT279 12 336,00 2 mặt đường quy hoạch rộng 24m và 13m  7.500.000 2.520.000.000 126.000.000 370.000.000  
22 ODT573 11 144,00 Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 24m  7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000  
II. Tổ 16, phường Thủy Dương
23 106 157,9 Vị trí 1, 1 mặt tiền kiệt số 10 đường Phùng Quán, đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Trưng Nữ Vương 2.300.000 363.170.000 19.000.000 50.000.000
  • Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng)
1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/07/2018 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương và lô đất xen ghép tổ 16, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/07/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 11/07/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Từ 14h00 đến 16h30 ngày 11/07/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 11/07/2018 cho đến 16h30 ngày 13/07/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 14/07/2018.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Thủy Dương;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top