Thông báo ĐG QSDĐ tại khu HTKT khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), p.Thủy Dương , Tx.Hương Thủy

anhlap 02/10/2018

THÔNG TIN

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 238/TB-DVĐG

Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương , Tx Hương Thủy.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 20 lô đất khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương.

2. Diện tích quỹ đất: 2.615,0 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT Ký hiệu
lô đất
TBĐ Diện tích (m2) Vị trí, khu vực Đơn giá
(đồng/m2)
Giá khởi điểm (đồng) Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu A  
1 ODT528 11 115,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13m

6.350.000 730.250.000 37.000.000 110.000.000
2 ODT529 11 115,00 6.350.000 730.250.000 37.000.000 110.000.000
3 ODT530 11 115,00 6.350.000 730.250.000 37.000.000 110.000.000
4 ODT531 11 115,00 6.350.000 730.250.000 37.000.000 110.000.000
5 ODT532 11 115,00 6.350.000 730.250.000 37.000.000 110.000.000
6 ODT533 11 115,00 6.350.000 730.250.000 37.000.000 110.000.000
7 ODT534 11 115,00 6.350.000 730.250.000 37.000.000 110.000.000
8 ODT535 11 115,00 6.350.000 730.250.000 37.000.000 110.000.000
9 ODT536 11 127,50 6.500.000 828.750.000 42.000.000 110.000.000
10 ODT537 11 127,50 6.500.000 828.750.000 42.000.000 110.000.000

II

Khu B  
11 ODT558 12 144,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13m

6.250.000 900.000.000 45.000.000 150.000.000
12 ODT559 12 144,00 6.250.000 900.000.000 45.000.000 150.000.000
13 ODT262 12 144,00 6.250.000 900.000.000 45.000.000 150.000.000
14 ODT263 12 144,00 6.250.000 900.000.000 45.000.000 150.000.000
15 ODT264 12 144,00 6.250.000 900.000.000 45.000.000 150.000.000
16 ODT572 12 144,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 24m

7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000
17 ODT271 12 144,00 7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000
18 ODT272 12 144,00 7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000
19 ODT273 12 144,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 24m

7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000
20 ODT274 12 144,00 7.200.000 1.036.800.000 52.000.000 150.000.000
TỔNG CỘNG 2.615,00  

17.183.500.000

 

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/10/2018 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/10/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 17/10/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

– Từ 08h00 đến 11h00 ngày 17/10/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 17/10/2018 cho đến 16h30 ngày 19/10/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 20/10/2018.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

 IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

 Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Thủy Dương;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top