Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ 5, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

anhlap 20/11/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 297/TB-DVĐG

Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 145 và thửa đất số 145-1, tổ 5 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

     Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 145 và thửa đất số 145-1, tổ 5 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

       1. Tài sản đấu giá:

       1.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: tại thửa đất số 145, tờ bản đồ số 12 

        a. Quyền sử dụng đất

       – Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy, tỉnh T.T.Huế

      – Diện tích:  543,1 m2 

      – Mục đích sử dụng đất:

      + Đất ở đô thị: 300 m2

      + Đất nông nghiệp: 243,1m2

      – Thời hạn sử dụng đất

      + Đất ở: Lâu dài

      + Đất nông nghiệp: 50 năm kể từ ngày 15/10/1993

      – Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ.

      b. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở

      – Cấp nhà: Cấp III.

      – Năm xây dựng: 2012

      – Năm sử dụng: 2013

      – Diện tích xây dựng: 220 m2

      – Kết cấu nhà: Móng, trụ, sàn bằng BTCT, tường xây gạch, mái ngói, nền, sàn lát gạch Ceramic. Bậc tam cấp tầng 1 được ốp đá hoa cương. Hệ thống cửa lớn, cửa sổ và khung ngoại được làm bằng gỗ sơn phủ PU. Tường, trần tầng 1 ốp hoàn toàn bằng lambri gỗ Hương. Hệ thống cầu thang bản đan BTCT được ốp gỗ, tay vịn và các thanh chắn được chạm trổ hoa văn công phu. Phía ngoài tầng 1 ốp đá, tầng 2 có kết cấu tương tự tầng 1.

      – Hiện trạng: Tại thời điểm thẩm định giá, công trình đã có dấu hiệu xuống cấp.

      (Tài sản gắn liền với đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định của pháp luật)

      1.2. Quyền sử dụng đất: tại thửa đất số 145-1, tờ bản đồ số 12         

      – Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy, tỉnh T.T.Huế

      – Diện tích:  318,5 m2 

      – Mục đích sử dụng đất:

      + Đất ở: 100 m2

      + Đất trồng cây lâu năm:   218,5 m2

      – Thời hạn sử dụng đất

      + Đất ở: Lâu dài

      + Đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày 15/10/1993

      – Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

      2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT Hạng mục Giá khởi điểm Tiền đặt trước
1 Quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất tại thửa đất số 145, tờ bản đồ số 12 4.782.153.000 900.000.000
2 Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 145-1, tờ bản đồ số 12 1.419.555.000 280.000.000

Tổng cộng

6.201.708.000 1.180.000.000

      – Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí, lệ phí, phí trước bạ liên quan đến thay đổi chứng nhận quyền sở hữu và nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản.

      II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

      III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

      IV. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

      1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

      2. Bước giá:    100.000.000 đồng/lô

      V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 14/12/2018 tại thửa đất số 145 và thửa đất số 145-1, tờ bản đồ số 12, tổ 5 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 14/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      – Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

      3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 14/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 12/12/2018 đến 16h30 ngày 14/12/2018.

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

      – Số tài khoản:  55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

     – Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

     – Số tài khoản:  118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

      VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 17/12/2018.

      Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.2

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế – 1283 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: 0234.3862938;

      – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– UBND phường Phú Bài;

– NH NNo&PTNT VN – CN tx Hương Thủy;

– Ông Võ Hữu Tài và bà Ngô Thị Kim Chung;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top