Hơn 4 tỷ đồng thực hiện dự án “Thí điểm phát triển ngôn ngữ viết Cơ Tu, Pa Kô, Tà Ôi”

anhlap 09/10/2017

THÔNG TIN

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định tiếp nhận 4.001.668.520 đồng (tương đương 179.609 USD) nguồn tài trợ của Tổ chức FARO AS (Na Uy) cho dự án “Thí điểm phát triển ngôn ngữ viết Cơ Tu lớp 4, lớp 5 và ngôn ngữ viết Pa Kô, Tà Ôi lớp 1,2,3 cho học sinh tiểu học” trên địa bàn huyện A Lưới và Nam Đông.

Mục tiêu của dự án là góp phần duy trì, phát triển ngôn ngữ viết chung cho người Cơ Tu, Pa Kô, Tà Ôi (Việt Nam) và góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa, bản sắc của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.  

Thời gian thực hiện dự án trong 5 năm (2017 – 2022) với các hoạt động chính là: Tổ chức các Hội thảo để đưa ngôn ngữ viết Cơ Tu (lớp 4, lớp 5), Pa Kô; Biên soạn tài liệu để dạy chữ viết, truyền thông, tập huấn cho giáo viên và tổ chức dạy chữ viết thí điểm cho học sinh người Cơ Tu, Pa Kô, Tà Ôi; Tổ chức  các Hội nghị tham vấn về phương pháp dạy học và đánh giá kỹ năng viết chữ cho học sinh.

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top