Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền

anhlap 27/07/2017

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: Quảng Điền

Loại hình: Bán đấu giá

Diện tích: Từ 149m2 – 206m2

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 100/TB-DVĐG

Huế, ngày 24 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

     Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

     I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

     Tên quỹ đất: 11 lô đất tại khu dân cư thôn 2, tờ bản đồ số 09, xã Quảng Ngạn;

     Điện tích: Từ 149m2 – 206m2;

     Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

    Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

    II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Số TBĐ Số thửa Khu vực/ Vị trí Đơn giá (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng/lô ) Tiền đặt trước (đồng/lô ) Bước giá             (đồng/lô )
Khu dân cư thôn 2, tờ bản đồ 09 (Quyết định 458/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017)
1 Lô 11 190 9 918 QL49B-Từ điểm đầu nhà thờ họ Trần Văn (Lãnh Thủy) đến điểm cuối trường Tiểu học sô 1 Quảng Ngạn, vị trí 1. 950.000 180.500.000 24.000.000 5.000.000
2 Lô 12 206 9 919 950.000 195.700.000 24.000.000 5.000.000
3 Lô 18 170 10 838 950.000 161.500.000 24.000.000 5.000.000
4 Lô 19 171 10 839 950.000 162.450.000 24.000.000 5.000.000
5 Lô 7 149,0 9 914 QL49B-Từ điểm đầu nhà thờ họ Trần Văn (Lãnh Thủy) đến điểm cuối trường Tiểu học sô 1 Quảng Ngạn, vị trí2. 400.000 59.600.000 10.000.000 2.000.000
6 Lô 8 148,0 9 915 400.000 59.200.000 10.000.000 2.000.000
7 Lô 9 161,0 9 916 400.000 64.400.000 10.000.000 2.000.000
8 Lô 10 161,0 9 917 400.000 64.400.000 10.000.000 2.000.000
9 Lô 6 190 9 913 QL49B-Từ điểm đầu nhà thờ họ Trần Văn (Lãnh Thủy) đến điểm cuối trường Tiểu học sô 1 Quảng Ngạn, vị trí 3. 250.000 47.500.000 7.000.000 2.000.000
10 Lô 13 206 10 833 250.000 51.500.000 7.000.000 2.000.000
11 Lô 14 170 10 834 250.000 42.500.000 7.000.000 2.000.000

      Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định. Chưa bao gồm phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy CNQSDĐ QSHNO&TSKGLVĐ theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế..

Chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản 4000201010595 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

    III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

     IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

      V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:      100.000 đồng/lô.

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 28/08/2017 tại xã Quảng Ngạn.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 28/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và UBND xã Quảng Ngạn.

      4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

    Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 8h00 ngày 25/08/2017 đến 17h00 ngày 28/08/2017.

    Tại UBND xã Quảng Ngạn: từ 08h00 đến 11h00 ngày 28/08/2017

     VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 29/08/2017

     Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Ngạn.

    VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

     Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

    Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

     IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND huyện Quảng Điền;

– UBND xã Quảng Ngạn;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top