Đấu giá QSDĐ 26 lô đất thuộc Tổ 4, KV 2, phường Hương Sơ và thửa đất số 129 (kiệt 47 Thanh Tịnh), phường Vỹ Dạ, TP.Huế

anhlap 08/09/2020
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top